เกร็ดความรู้ : พรก่อนนอน

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
 
 
เกร็ดความรู้ : พรก่อนนอน
 
 

หลวงพ่อกล่าวกับลูกว่า
"หลวงพ่อขอให้ทุกคนนอนหลับเป็น
สุข ก่อนนอนขอให้เราเอาใจแตะแผ่วๆ
ไว้ที่ศูนย์กลางกายเรื่อยไปจนหลับ
เวลาตื่นสิ่งแรกที่เราควรนึกถึงก่อนอื่น
คือ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือ
สองนิ้วมือจะได้คุ้นเคยกับศูนย์กลาง
กายเวลาจะกำหนดนิมิตก็ทำได้ง่าย
อย่าส่งใจออกไปนอกตัวนะจัะ  ขอให้
ทุกคนนอนหลับเป็นสุข ตื่นเช้าด้วย
ความสดชื่นเบิกบานพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม"
 
 
 

           พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
               พระเทพญาณมหามุณี
              (หลวงพ่อธัมมชโย)