มุ่งสร้างบารมี มีหลวงพ่อเป็นแบบอย่าง

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2559

พชรพร เพชรเยียน,ม่งสร้างบารมี มีหลวงพ่อเป็นแบบอย่าง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

มุ่งสร้างบารมี มีหลวงพ่อเป็นแบบอย่าง

ตั้งแต่เด็กฉันชอบศึกษาธรรมะ ชอบไปปฏิธรรมอยู่บ่อยๆ จนเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปี๑ ก็ได้ไปอบรม ธรรมทายาทหญิงที่วัดพระธรรมกาย ทำให้ฉันรู้ว่า ชีวิตนี้ต้องมีหลัก เพราะตายแล้วไม่สูญ ฉันจึงมุ่งมั่นทำบุญสร้างบารมี โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมี ท่านเป็นผู้นำที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ มโนปณิธานของท่าน ทำให้ฉันมั่นใจว่า ฉันเลือกผู้นำไม่ผิด และฉันก็จะขอติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติ ตราบวันสู่พระนิพพาน 

                                                   พชรพร เพชรเยียน   

 

 

 

 

                                                                                   

 Total Execution Time: 0.00081581672032674 Mins