พิธีตักบาตรย้อนวันวาน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2559