พิธีสมโภชพระอารามหลวง

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2559

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร