จะพัฒนาอะไรก็ติด.. ถ้าจิตไม่พัฒนา

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2559

จะพัฒนาอะไรก็ติด.. ถ้าจิตไม่พัฒนา,โอวาทหลวงพ่อธัมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

จะพัฒนาอะไรก็ติด.. ถ้าจิตไม่พัฒนา

"การนั่งธรรมะเป็นบุญละเอียดอ่อน เป็นการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดี...ให้ดี

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้...ให้เป็นไปได้ 
จากไม่สำเร็จ... ให้สำเร็จ 
จากยากเป็นง่าย...จะไม่มีให้มี

เพราะใจ เป็นสิ่งที่จะได้เหนือความคาดหมายของปุถุชน ทำได้เหนือเหตุผลของปุถุชน

ถ้าปุถุชนคิดว่าเป็นไปไม่ได้...แต่วิสัยของใจอาจทำได้

สิ่งใดที่ปุถุชนคิดว่าไม่สำเร็จ..แต่ใจ อาจทำได้สำเร็จ

เพราะฉะนั้นใส่ต้องฝึกฝนและทำให้เจริญให้มากๆ ฝึกมากแล้วจะทำประโยชน์ให้ตนเอง ได้เป็นอย่างยิ่ง

จะเปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอริยะชนได้ เช่น

 คนเหมือนกัน คนหนึ่ง ไม่โกรธใจดีมีเมตตา ย่อมเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนทั่วไป

 และถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มากๆ
อาจทำให้น่ากราบไหว้ เป็นที่เคารพบูชา...เพียงไม่โกรธอย่างเดียวยังได้คุณวิเศษขนาดนี้

ถ้าไม่โลภด้วยจะยิ่งดีมากกว่านี้หลายเท่า

 ฉะนั้น ใจเป็นต้นเหตุของความสุขความเจริญทั้งมวล...ในชีวิตนี้ควรฝึกฝนใจและให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

เพราะนอกจากเป็นแหล่งที่มาของบุญแล้วยังนำมงคลทั้งหลายมาสู่ตนเองด้วย^^ "

 

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี
หลวงพ่อธัมมชโย