ขัดตำนาน

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2547

 

.....ขัดตำนาน เป็นคำเรียกการสวดบทนำเป็นทำนองก่อนสวดมนต์

   .....ขัดตำนาน คือว่าบทสวดมนต์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนานแต่ละบทท่านจะแต่งบทนำสั้นๆ โดยระบุเนื้อหา ประโยชน์ และคำเชิญชวนให้สวดไว้ เวลาสวดมนต์จะมีพระรูปหนึ่งทำหน้าที่สวดบทนำนั้นๆ ก่อน จบแล้วประธานสงฆ์จึงจะขึ้นบทสวดตำนานเป็นทำนองสรภัญญะนั้น แล้วพระสงฆ์ทั้งหมดจะสวดรับไปจนจบตำนานนั้น เมื่อจบแล้วพระผู้ทำหน้าที่สวดบทนำก็จะสวดบทนำของตำนานต่อไป ทำอย่างนี้จนจบทุกตำนาน เรียกการที่พระสวดบทนำก่อนที่จะสวดตำนานว่า ขัดตำนาน เรียกสั้นๆ ว่า ขัด และเรียกบทนำว่า บทขัด


 

   .....ขัดตำนาน ในปัจจุบันนิยมเฉพาะบทแรกที่เรียกว่า “ขัดสัคเค” เท่านั้น บทนำอื่นๆ นิยมใช้สวดพร้อมกันมากกว่าใช้ขัด
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร