อรหัต

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2547

 

.....อรหัต แปลว่า ความเป็นพระอรหันต์ ความสำเร็จเป็นพระอรหันต์

.....อรหัต หมายถึงธรรมที่พระอรหันต์ได้บรรลุคือพระนิพพาน เรียกเต็มว่า พระอรหัต หรือ พระอรหัตผล

.....คำว่า อรหัต กับคำว่า อรหันต์ มีความหมายต่างกัน คือ อรหัต เป็นชื่อของคุณธรรมส่วน อรหันต์ เป็นชื่อของบุคคลผู้บรรลุอรหัต
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร