อรหัต

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2547

 

.....อรหัต แปลว่า ความเป็นพระอรหันต์ ความสำเร็จเป็นพระอรหันต์

.....อรหัต หมายถึงธรรมที่พระอรหันต์ได้บรรลุคือพระนิพพาน เรียกเต็มว่า พระอรหัต หรือ พระอรหัตผล

.....คำว่า อรหัต กับคำว่า อรหันต์ มีความหมายต่างกัน คือ อรหัต เป็นชื่อของคุณธรรมส่วน อรหันต์ เป็นชื่อของบุคคลผู้บรรลุอรหัต
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.01491828362147 Mins