ยามรัก

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2547

 

รักกันอยู่ขอบฟ้า                     เขาเขียว

เสมออยู่หอแห่งเดียว                                  ร่วมห้อง

ชังกันบ่แลเหลียว                                  ตาต่อ กันนา

เหมือนขอบฟ้ามาป้อง                            ป่าไม้มาบัง

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร