หญิงร้ายชายชั่ว

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2547

หญิงชั่วชู้ร้ายรัก                       ฤาคลาด

เห็นบุรุษนักปราชญ์                               เกลียดใกล้

แมลงวันย่อมเอาชาติ                            อสุภ เน่านา

บ่เสาะกลิ่นดอกไม้                                 ดุจผึ้งภุมรา
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร