วิธีแก้ทุกข์

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2546

 

เวลามีทุกข์ให้สวดมนต์เยอะๆ นั่งภาวนาสัมมาอรหังให้มากๆ ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเอง

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร