ภัยใกล้ตัว

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2547

ทาสาอย่าคิดไว้                         วางใจ

ปกปิดกลภายใน                                     อย่าหง้าย

เลศลับสิ่งใดใด                                         เห็นเหตุ

มันแนะนำทำร้าย                              หมดสิ้นเสียตัว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร