น้ำใจ

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2547

ดูข้าดูเมื่อใช้                       การหนัก

ดูมิตรพงศารัก                                       เมื่อไร้

ดูเมียเมื่อไข้จัก                                    จวนชีพ

อาจจักรู้จิตได้                                  ว่าร้ายฤาดี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร