ความจนคือพิษร้าย

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2547

พิษร้อนในโลกนี้                                มีสาม

พิษหอกดาบเพลิงลาม                                        ลวงไหม้

ร้อนจริงก็มียาม                                   หยุดหย่อน เย็นนา

ร้อนสิ่งเดียวร้อนไร้                                     ยิ่งร้อนฤาวาย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร