ความรู้ค่าควรเมือง

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2547

 

ความรู้ดูยิ่งล้ำ                                    สินทรัยพ์
 

คิดค่าควรเมืองนับ                                 ยิ่งไซร์
 

เพราะเหตุจักอยู่กับ                    กายอาต-มานา
 

โจรจักเบียนบ่ได้                          เร่งรู้เรียนเอา
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร