มองตัวเอง

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2559

มองตัวเอง,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

มองตัวเอง

 ยายมองตัวเอง  มองให้ทะลุ  เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน   มองตั้งแต่หยาบก่อนว่า...เป็นอย่างไร มองให้เข้าใจที  เดียว  แล้วมองละเอียด  เป็นขั้น ๆ ไป 

 พอมองตัวเองจนเข้าใจแล้ว  ก็เข้าใจสิ่งอื่น  คนอื่น  ได้หมดทุกอย่าง  นี่ทางธรรมเป็นอย่างนี้  เป็นเรื่องแปลก  แต่เป็นความจริงทีเดียว
 ขอให้เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง  ก็เข้าใจสิ่งอื่น  คนอื่นได้หมดว่าเป็นอย่างไร  เพราะโลกคือตัวเรา  มองไป  ในตัวเราก็จะเห็นทุกสิ่ง  ทุกอย่างชัดเจน

 แต่ทางโลกไม่เป็นอย่างนั้น  มัวแต่มองคนอื่น  ให้เข้าใจคนอื่น  มองแล้วก็ร้อนใจ  เห็นแล้วก็ไม่เข้าใจ  อยาก  เข้าใจคนอื่นแต่ลืมมองตัว  เอง  อย่างนี้ทำไปเท่าไรก็ไม่เข้าใจ  สำหรับยาย  มองแต่ตัวเองให้เข้าใจก่อน  ก็จะ  เข้าใจคนอื่นได้หมด

 

คำสอนคุณยาย