พิธีทอดกฐินธรรมชัย ๒ แผ่นดิน ไทย-นครเชียงตุง

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินธรรมชัย ๒ แผ่นดิน
ไทย-นครเชียงตุง
โดยพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย)
และคณะศิษยานุศิษย์
ณ วัดน้ำลัง เมืองพยาก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

 Total Execution Time: 0.012922116120656 Mins