พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2559

พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์
และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.00084968010584513 Mins