เลี้ยงเหล้าเพื่อน

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2560

เลี้ยงเหล้าเพื่อน,ที่ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 เลี้ยงเหล้าเพื่อน

                    บุพกรรมใดทำให้ลูกต้องมาดูแลเด็กออทิสติก๕๒ คน เด็กเหล่านั้นมีบุพกรรมใดถึงเป็นโรคออทิสติก และจะมีทางป้องกันแก้ไขหรือไม่


คุณครูไม่ ใหญ่
  
                      ในชาติที่ลูกเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐี มักชอบเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนฝูงด้วยเหล้าอยู่เนืองนิตย์ เมากันทั้งชายหญิง ตั้งแต่ค่ำยันรุ่ง ด้วยวิบากกรรมนี้ จึงทำให้มีจิตยินดีในการเลี้ยงเด็กออทิสติก ๕๒ คน

                  โรคที่เกิดขึ้นในเด็ก เนื่องจากสมองผิดปกติ เด็กจะมีความบกพร่อง ด้านภาษา พฤติกรรม และสังคม

                       ให้ลูกคิดว่า เป็นการสงเคราะห์โลก จิตจะได้เป็นบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือคนที่มีวิบากกรรมสุรา

 

                  เด็กเหล่านี้มีวิบากกรรมสุรา บ้างก็ติดยาเสพติด ตามมาส่งผล ให้ลูกเลี้ยงดูเขาด้วยจิตเมตตา เป็นกรรมส่วนตัวของเขา เราจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้

 

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่5 อย่างงี้ บาปมั้ย

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘