กิจกรรมงานบุญ

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี