พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2560

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
มุ่งสู่ความสำเร็จ ๒๒,๐๐๑,๒๕๐ จบ
วันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0041848500569661 Mins