วันมาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ
วันมาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
พิธีตักบาตร
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี