พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ๑,๙๙๙ รูป จังหวัดเลย วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ๑,๙๙๙ รูป
วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดศรีอุดมวงศ์ อ.วังสะพุง จ.เลย