พิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร และย่ำกลอง ระฆัง เนื่องในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร และย่ำกลอง ระฆัง
เนื่องในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001003364721934 Mins