ฆ่าความโกรธ

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2547

 

 

ฆ่าความโกรธเสียได้
ย่อมไม่เศร้าโศกในกาลไหนๆ

 

สรภังคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๓๗

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร