สิ่งที่รัก

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2547

 

 

สิ่งที่รัก(อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี
ทรัยพ์ (อื่น) เสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มี
แสงสว่าง(อื่น) เสมอด้วยปัญญาไม่มี ฝนแลเป็นสระอย่างยิ่ง

 

 

สํ. ส. ๑๕/๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร