พระพุทธศาสนาในเอเชีย

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2560

พระพุทธศาสนาในเอเชีย

พระพุทธศาสนาในเอเชีย, DOU, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, พระพุทธศาสนา, ความรู้พระพุทธศาสนา, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

1. ภาพรวมพระพุทธศาสนาในเอเชีย
   ทวีปเอเชียเป็นถิ่นกำเนิดของศาสนาใหญ่ทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู ปัจจุบันศาสนาคริสต์มีศาสนิกมากที่สุดคือ 2,100,000,000 คนทั่วโลก อันดับสองคือ ศาสนาอิสลาม มี 1,300,000,000 คน อันดับสามคือ กลุ่มที่ไม่มีศาสนาบ้างผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าบ้าง (Atheist) หรือผู้ที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้เรื่องพระเจ้าบ้าง (Agnostic)ในกลุ่มนี้มีประมาณ 1,100,000,000 คน ศาสนาฮินดูเป็นลำดับที่สี่ มีศาสนิก 900,000,000 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศอินเดีย อันดับที่ห้าเป็นศาสนาในประเทศจีน ได้แก่ เต๋า ขงจื้อ และศาสนาพื้นเมือง มีประมาณ 394,000,000 คนส่วนพระพุทธศาสนาอยู่ในลำดับที่หก มีพุทธศาสนิกชนประมาณ 376,000,000 คนทั่วโลก

     พระพุทธศาสนายังแบ่งออกเป็นนิกายเถรวาทประมาณ 124,000,000 คน มหายาน ประมาณ 205,000,000 คน และอื่นๆ อีกประมาณ 47,000,000 คน ในนิกายมหายานเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบทิเบตหรือวัชรยาน มีศาสนิกประมาณ 20,000,000 คนทั่วโลก

     สำหรับพระพุทธศาสนาในเอเชียปัจจุบันเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก ซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้นส่วนเอเชียตะวันออกประกอบด้วยประเทศจีน มาเก๊า เกาหลีใต้ ไต้หวัน ทิเบต เป็นต้น ในเอเชียใต้ก็ยังมีอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในศรีลังกา และภูฏานส่วนในอินเดียมีพุทธศาสนิกชนอยู่ 7,000,000 คน ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับศาสนาฮินดูซึ่งมีถึง 900,000,000 คน

 หากพิจารณาสัดส่วนของประชากรทั้งหมดกับผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้ว ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรนับถือพระพุทธศาสนาสูงที่สุดในโลกคือ 95% รองลงมาคือ กัมพูชา 90% พม่า 88% ภูฏาน 75% ศรีลังกา 70% ทิเบต 65% เป็นต้น แต่ถ้าถือเอาจำนวนผู้ที่นับถือพระพุทธศา นามากที่สุดโดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนประชากรแล้ว ประเทศจีนมีพุทธศาสนิกชนมากที่สุดในโลกคือ 102,000,000 คน รองลงมาคือญี่ปุ่น 89,650,000 คน ส่วนประเทศไทย เป็นอันดับที่สามคือ 55,480,000 คน ดังแผนภูมิต่อไปนี้

พระพุทธศาสนาในเอเชีย, DOU, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, พระพุทธศาสนา, ความรู้พระพุทธศาสนา, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ GB 405 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.008800466855367 Mins