พิธีอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษ ๘๗ รูป ณ พระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2560

พิธีอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษ ๘๗ รูป
ระหว่างวันที่  ๑๗-๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ พระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครฯ