สัมโมทนียกถา

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2547

 

 

         .....สัมโมทนียกถา แปลว่า ถ้อยคำอันเป็นที่บันเทิงใจ ใช้เรียกการที่ภิกษุพูดแสดงความขอบคุณหรือกล่าวถึงประโยชน์และอานิสงส์ของความดีของบุญกุศลที่ทายกทายิกาได้ทำ เช่น ถวายอาหาร สร้างกุฎิ สร้างหอระฆัง ไว้ในพระพุทธศาสนาว่า กล่าวสัมโมทนียกถา หรือ เรียกว่า อนุโมทนากถา ก็ได้
 

.....บางทีเรียกว่า อนุโมทนากถา


.....สัมโมทนียกถาเป็นเหตุให้ผู้ทำบุญนั้นเกิดความแช่มชื่นเบิกบาน เกิดความอิ่มใจในผลบุญที่ตนทำ และปรารถนาจะทำบุญเพิ่มพูนอีก

.....การกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์มาแต่โบราณ โดยกล่าวเป็นภาษาไทย ใช้เวลามากน้อยแล้วแต่ผู้กล่าว และปกติจะกล่าวก่อนที่จะอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีหรือที่รู้จักกันว่า ยถา – สัพพี

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร