ห่มดอง – ห่มคลุม

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2547

   

 

 

          .....ห่มดอง คือ การห่มผ้าของพระสงฆ์แบบหนึ่ง โดยห่มเฉวียงบ่าคือเปิดบ่าขวา ปิดบ่าซ้ายพาดสังฆาฏิ แล้วคาดอกด้วยผ้ารัดอก การห่มดองถือว่าเป็นการนุ่งห่มแบบเต็มยศของพระสงฆ์ เพราะใช้ไตรจีวรครบทั้งสามผืน โดยปกติจะห่มเฉพาะภายในวัดในเวลาทำกิจสำคัญ เช่น ทำสังฆกรรม ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น หรือในเวลาประกอบพิธีทำบุญทั่วไปภายในวัด

 

          .....ห่มคลุม คือ การห่มผ้าของพระสงฆ์แบบห่มปิดบ่าทั้งสองข้าง ไม่พาดสังฆาฏิและไม่คาดอก ใช้ห่มในเวลาออกจากวัด เช่น เข้าบ้านหรือเดินทาง

 

        .....สำหรับพระธุดงค์ซึ่งเดินทางด้วยเท้า นิยมห่มดองเป็นพื้น เพราะต้องนำผ้าไตรจีวรติดตัวไปตลอดเวลา เพื่อความสะดวกจึงนุ่งห่มไปเสียเลย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร