บันไดขั้นที่ ๗ เป็นพหูสูต

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2560

บันไดขั้นที่ ๗ เป็นพหูสูต,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

บันไดขั้นที่ ๗ เป็นพหูสูต

         ความทุกข์และความเสื่อมต่าง ๆ มีอย่รอบตัวเราตังแต่เกิดและเราก็ไม่ชอบมัน แต่เราชอบและ

ต้องการความสุข ความเจริญซึ่งจะได้มาก็ด้วยปัญญา      ถ้าขาดปัญญา สุขภาพร่างกายก็เลือม ทรัพย์

ก็เสือม ญาติก็เสื่อม ความทุกข์ก็ประดังมารอบทิศ

        ถ้ามีปัญญา ท่ามกลางความล้มเหลว กลับพบความสำเร็จ      ท่ามกลางความทุกข์ กลับได้ความ

สุขท่ามกลางความยากแค้น กลับรารวย       ท่ามกลางศัตรู กลับได้มิตร       ท่ามกลางความเสื่อม กลับ

เจริญ       ทุกคนจึงแสวงหาปัญญา       ปัญญาจะไต้จากความเป็นผู้ไต้ยินไต้ฟังมาก เรียกว่า พหูสูต
 

 Total Execution Time: 0.013407802581787 Mins