ยืมชื่อคนตายมากู้

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2560

 ยืมชื่อคนตายมากู้,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

   

ยืมชื่อคนตายมากู้

    ผมทำธุรกิจหลายอย่างทั้งอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และสถานบันเทิง แต่ไม่สามารถใช้ชื่อของตัวเองได้ เพราะชื่อของผมเป็นหนี้เสีย มีหนี้สินมากมาย ไม่สามารถกู้เงินได้ผมจึงใช้ชื่อคนอื่นเข้ามาทำการแทน โดยมากู้เงินแทนบ้าง ให้เขาเป็นเจ้าของกิจการบ้าง และบางคราวผมก็ใช้บัตรประชาชนของคนที่ตายแล้วทำการแทนในการกู้เงิน เพื่อมาลงทุนในธุรกิจต่างๆ

       กรรมใดทำให้ผมทำธุรกิจด้วยชื่อของตนเองไม่ได้ การที่ผมต้องใช้ชื่อของคนอื่นทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทำธุรกิจ จะทำให้ผมต้องรับกรรมอะไรไหมครับ ถ้ามีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ

       คุณครูไม่ใหญ่

     ลูกทำธุรกิจในชื่อของตนเองไม่ได้เพราะในอดีตเวลาทำทานมักจะขอยืมเงินคนอื่นเอามาทำ ทำแล้วก็ไม่ใช้คืนเขามาส่งผล รวมทั้งทานบารมีก็หย่อนด้วย จึงทำให้มีปัญหาเรื่องเงินทองมากมาย แถมในปัจจุบันทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอบายมุข ก็ทำให้สมบัติมีวิบัติติดมา ทำให้มีเรื่องเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆ

      การที่ตัวลูกทำธุรกิจแล้วใช้ชื่อคนอื่นถ้าเป็นคนไม่มีชีวิต ขอยืมชื่อเขาไปกู้ก็เหมือนกับไปหลอกลวงเจ้าหนี้ที่ไปกู้เงินมาลงทุนทำธุรกิจ ก็จะทำให้ถูกหลอกลวงในทำนองเดียวกัน แต่ถ้าใช้ชื่อคนมีชีวิต เขายินยอมและเราไม่ไปโกงเขาก็ไม่มีปัญหาอะไร      จะแก้ไขก็ให้หักดิบ เลิกทำชั่ว แล้วหันมาทำความดีอย่างเดียว แล้วก็ทำใจให้ผ่องใส

           

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 

 Total Execution Time: 0.012708266576131 Mins