ธุรกิจขายตรง

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

  ธุรกิจขายตรง,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

  ธุรกิจขายตรง

 

         ลูกและสามีทำบุญใดมาจึงประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงที่ทำอยู่ และจะสามารถประสบความสำเร็จสูงสุดได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายได้


         คุณครูไม่ ใหญ่

       ที่ลูกและสามีประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรง เพราะมีทานบารมีมาในอดีต กับชอบชวนคนทำความดีมาส่งผล คือทั้งทำด้วยตนเอง และชวนคนอื่นมาทำด้วย ส่วนที่ลูกปรารถนาจะไปให้ถึงจุดสูงสุดของธุรกิจนี้ ก็ต้องสั่งสมบุญปัจจุบันในทุกบุญให้มากๆ ทั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นทำ แล้วอธิษฐานจิตตอกย้ำความตั้งใจของลูกให้บ่อยๆ ทุกๆ วัน

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘