ขอยืม...ขอลืม

วันที่ 19 ธค. พ.ศ.2560

ขอยืม...ขอลืม
           ลูกเคยให้เพื่อนที่ทำงาน ๔ คน ยืมเงินคนละแสนกว่า ตอนนี้ทุกคนไม่ยอมจ่ายค่ะลูกฟ้องศาลชนะ แต่เขาก็ไม่จ่ายเป็นเพราะบุพกรรมอะไร จะแก้ไขอย่างไรคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
            เป็นกรรมเก่าของลูกแต่เป็นกรรมใหม่ของทุกคนที่ขอลืม โดยในอดีตชาตินั้นลูกก็เคยทำดังนี้ คือไปขอยืมเงินคนอื่นทั่วไปแล้วก็ขอลืมหลายครั้งกับหลายคน วิบากกรรมนี้ มาส่งผล ชาตินี้ลูกรู้สึกอย่างไร ชาติที่ผ่านมาคนอื่นเขาก็รู้สึกคล้ายๆ อย่างนี้ นี่ขนาดฟ้องศาลชนะแล้วนะ เขาก็บอกว่าเขาไม่มีให้ หรืออาจจะมีแต่ไม่ให้ หรือเขาบอกจะให้แต่มันยังไม่มีอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องคอยชาติหน้าอีกหน่อยแล้วกันให้ลูกนึกว่าทำบุญทำทานไปก็หมดเรื่องจะได้สบายใจ เปลี่ยนจากความโกรธหงุดหงิดแล้วทำใจให้เบิกบาน นึกถึงบุญทำทาน แต่อย่าเอาอย่างกันนะ กลัวจังเลย พอครูไม่ใหญ่แนะอย่างนี้ ให้ทำตามครูไม่ใหญ่คือพวกนี้ก็จะมีอย่างนี้
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙