อานิสงส์บุญบวช

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2560

 

 

อานิสงส์บุญบวช
     บุญจากการบวชของกระผมและลูกหลาน รวมถึงการให้สถานที่จัดงานบวช จะได้รับอานิสงส์อย่างไร คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย ท่านจะได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่
    บุญจากการบวช รวมถึงการให้สถานที่เพื่อจัดงานบวช ตัวลูกและครอบครัวจะได้ผลบุญ คือ จะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ไปที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกสถาน จะมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น อีกทั้งจะปิดอบายให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยายได้ด้วย คุณพ่อคุณแม่และหมู่ญาติก็จะมีส่วนแห่งบุญนี้

 

 

จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐ 
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗