บุญเลี้ยงดูบิดามารดา

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2560

บุญเลี้ยงดูบิดามารดา,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

บุญเลี้ยงดูบิดามารดา

       ลูกและสามีได้รับเด็กน้อยคนหนึ่ง มาเลี้ยงเสมือนเป็นลูกของเราแท้ๆ เพราะพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้เลิกกัน และไม่พร้อมจะรับผิดชอบเด็ก ซึ่งก็แปลกค่ะ แม้เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆ แต่เราทั้งสองก็รู้สึกรักเด็กคนนี้เอามากๆ
ปัจจุบันนี้เขาอายุได้ ๔ ขวบแล้วค่ะ

     เด็กชายที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกมีบุพกรรมใดในอดีต พ่อแม่ของเขาจึงไม่พร้อมจะรับผิดชอบเขาคะ และในอดีตลูกและสามีผูกพันกับเขามาอย่างไร เขามีบุญบวชตลอดชีวิตไหม และเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะ


   คุณครูไม่ใหญ่

   เด็กชายที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูก พ่อแม่ของเด็กไม่รับผิดชอบ เพราะเด็กคนนี้ในอดีตก็เป็นลูกชายของลูกเองนั่นแหละ แต่เขาเกเรได้เคยทำผู้หญิงท้อง แล้วก็ไม่ได้ดูแลลูกที่เกิดขึ้น โดยยกไปให้คนอื่นเลี้ยงดู บิดามารดามาส่งผลให้ได้มาเจอพ่อแม่ในอดีตมารับเลี้ยงเป็นลูก เพราะฉะนั้นพึงเลี้ยงดูบิดามารดาเถิด บุญนี้จะคอยส่งผล ให้มีคนมารับเลี้ยงดูตลอดจ้ะ
   ลูกกับสามีก็ผูกพันกับเขามา โดยเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันกับเด็กคนนี้ เขาก็มีผังบวชมาแต่ยังไม่หนาแน่น เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมา โดยเป็นกองเสบียงบ้าง เคยบวชช่วงสั้นบ้างดังนั้นต้องคอยประคับประคองให้ดี

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.007372252146403 Mins