เขาดูแลลูก ลูกดูแลเขา

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2560

เขาดูแลลูก ลูกดูแลเขา,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

เขาดูแลลูก ลูกดูแลเขา

     ตัวลูกเดิมเป็นคนแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวเลย แต่ตอนนี้ต้องกินยาแก้โรคหัวใจและมีไขมันในเลือดสูง เป็นเพราะมีบุพกรรมใด และเหตุใดลูกจึงต้องมาเป็นผู้ดูแลอาการป่วยของสามีและพี่สาว จะต้องทำบุญอย่างไรจึงจะพ้นสภาวะนี้เพื่อลูกจะได้สร้างบารมีเต็มที่ไปได้ตลอดชีวิตอย่างที่ตั้งใจไว้คะ

     คุณครูไม่ใหญ่

    ปกติลูกเป็นคนแข็งแรง ไม่มีโรคประตัว แต่ปัจจุบันต้องกินยาแก้โรคหัวใจ และมีไขมันในเลือดสูง เพราะเป็นความเสื่อมของสังขารตามวัยบวกกับกรรมใช้แรงงานสัตว์ในอดีตมาส่งผล

   ที่ลูกต้องมาดูแลอาการป่วยของสามีและพี่สาว เพราะเคยเกื้อกูลกันมา เขาเคยเกื้อกูลลูก ลูกก็เคยเกื้อกูลเขา อีกทั้งเป็นบุญสงเคราะห์ญาติของลูกด้วย ซึ่งในอดีตเขาก็เคยดูแลลูก ปัจจุบันลูกก็ต้องมาดูแลเขา ก็ถูกต้องแล้ว ทำไปด้วยใจที่เบิกบานเถิด จะเป็นทางมาแห่งบุญและความสุขสดชื่นในบ้านจ้ะ


 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
 

 Total Execution Time: 0.0015514810880025 Mins