มีลูกดีอยู่ในโอวาท

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2560

มีลูกดีอยู่ในโอวาท,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

มีลูกดีอยู่ในโอวาท


    บุญใดทำให้ผมได้ลูกที่ดีอยู่ในโอวาทพ่อแม่ทุกคนครับ


    คุณครูไม่ใหญ่

   ที่ตัวลูกได้บุตรที่ดีอยู่ในโอวาทนั้นเพราะบุญที่เคารพในพระรัตนตรัย อ่อนน้อมต่อสมณชีพราหมณ์และผู้มีศีลมีธรรมมาส่งผล

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0042543172836304 Mins