คำตรง

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2547

ธรรมดายาโรคร้อน                         รสขม

กินก็บำบัดลง                                                และไข้

คนชื่อกล่าวใครชม                                 ว่าชอบ หูแฮ

จริงไป่จริงนั้นไซร้                            ผ่ายหน้านานเห็น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร