นิสัยพื้นฐานแห่งการบรรลุธรรมเป็นอย่างไร

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2560

นิสัยพื้นฐานแห่งการบรรลุธรรมเป็นอย่างไร
 

สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , นิสัยพื้นฐานแห่งการบรรลุธรรมเป็นอย่างไร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระมหากรุณาธิคุณ , พระบริสุทธิคุณ , พระปัญญาธิคุณ

   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่า การที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันได้นั้น เป็นเพราะปฏิบัติตามรอยทางเก่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน

     รอยทางเก่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ในอดีต ก็คือ มรรคมีองค์ 8 นั่นเอง

    แต่การที่พระองค์ทรงปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ได้สมบูรณ์แบบนั้น ก็เพราะทรงมีนิสัยพื้นฐานแห่งการบรรลุธรรม 3 ประการ คือ เคารพ วินัย อดทน ดังสรุปเป็นภาพที่ชัดเจนได้ดังนี้

     นิสัยพื้นฐาน 3 ประการนี้ได้เป็นอุปการะให้พระองค์บำเพ็ญบารมีมาได้ตลอดรอดฝังจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเมื่อตรัสรู้แล้วนิสัยพื้นฐานทั้ง 3 ประการนี้เอง ได้กลายมาเป็นคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการ คือ

1) ความเคารพที่สมบูรณ์แบบ ได้กลายมาเป็น พระปัญญาธิคุณ
2) ความมีวินัยที่สมบูรณ์แบบ
ได้กลายมาเป็น พระบริสุทธิคุณ
3) ความอดทนที่สมบูรณ์แบบ
ได้กลายมาเป็น พระมหากรุณาธิคุณ

     เพราะฉะนั้น การที่ตัวของเราจะรองรับคุณธรรมจากครูต้นแบบและปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ได้สมบูรณ์แบบนั้น ก็ต้องเป็นผู้มากด้วยความเคารพ เพราะเป็นทางมาแห่งปัญญาที่สมบูรณ์ต้องเป็นผู้มากด้วยวินัยเพราะเป็นทางมาแห่งศีลที่สมบูรณ์ และต้องเป็นผู้มากด้วยความอดทนเพราะเป็นทางมาแห่งสมาธิที่สมบูรณ์อันนำไปสู่การตรัสรู้ และการมีมหากรุณาธิคุณที่สมบูรณ์ดุจเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 002 สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00082749923070272 Mins