บุญถวายที่ดิน

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2560

 

บุญถวายที่ดิน

     ลูกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะสร้างวัดไทยที่คะโคชิมา ประเทศญี่ปุ่น และอธิษฐานให้คุณแม่สามียกที่ดินให้ลูก ไม่ทราบว่าลูกจะมีบุญพอที่จะได้ถวายที่ดินสร้างวัดไหม และการถวายที่ดินให้หลวงพ่อใช้ตามประสงค์จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างคะ


      คุณครูไม่ใหญ่

    ลูกอยากสร้างวัดไทยที่คะโคชิมา ตัวลูกก็ต้องนั่งธรรมะให้มากๆ ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ แล้วอธิษฐานจิตขอให้มีผู้มีบุญมาร่วมกันสร้าง อีกทั้งต้องพูดจาชักชวนให้ผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมมือกัน จะได้บุญไปด้วยกันส่วนที่ดินของแม่สามีก็ให้ถือว่าถ้าได้ก็ดี ไม่ได้ก็แล้วไป เพราะว่าศรัทธา ศีล ทิฏฐิ ของแม่สามีไม่เสมอกับตัวลูก

    การถวายที่ดินให้หลวงพ่อได้ใช้ตามประสงค์ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ

   จะมีผังราชินีที่ดินติดตัวไป จะมีสมบัติทั้งสามเกิดขึ้น คือ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ จะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีพวกพ้องบริวารที่ดี อยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์ มีทรัพย์มาก ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกที่ทั้งมนุษย์และเทวโลก และจะได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือได้บรรลุมรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกายเป็นต้น


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐