บุญสร้างวัด

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

บุญสร้างวัด,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

บุญสร้างวัด

 

      ผมเคยสร้างวัด ๗ วัด ในประเทศไทยร่วมกับคุณพ่อ สร้างวัดของตัวเอง ๑ วัดและสร้างวัดต่างประเทศ เช่น ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี ที่เกาะฮาวาย ประเทศอเมริกา ร่วมกับท่านผู้นำประเทศท่านหนึ่งซึ่งต่างศาสนา จะมีอานิสงส์อย่างไรครับ

     คุณครูไม่ใหญ่

    อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้เป็นผู้นำของประเทศ เช่น ถ้าอยู่ในยุคราชาธิปไตยก็จะได้เกิดในวรรณะกษัตริย์ ถ้าเกิดในยุคประชาธิปไตย ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดี ถ้าใจปรารถนาจะอยู่ในชั้นแนวหน้า โดยเป็นมือเศรษฐกิจ เพราะไม่ชอบออกรบหรือปกครองบ้านเมือง ก็จะไปเกิดในตระกูลเศรษฐี มหาเศรษฐี

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐