วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ พิธีสวดธรรมจักรฯ มอบเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
พิธีสวดธรรมจักรฯ มอบเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
๔-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ศาลาประชาคมวัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0029227177302043 Mins