อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2560

อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 


      อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน

 

         ๔๘. อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน

          ถาม
          ถ้าชายและหญิงอยู่ด้วยกันฉันสามี-ภรรยา โดยไม่แต่งงานจะบาปไหม

          ตอบ
      การที่ชายและหญิงอยู่ด้วยกันฉันสามี-ภรรยา โดยไม่แต่งงานกันนั้น ถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดา ก็ถือว่าผิดศีลข้อ ๓ แต่ถ้าปกครองตัวเองได้เพราะโตแล้ว ไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดามารดาแล้ว ดูแลตัวเองได้แล้ว แล้วมาอยู่ด้วยกัน ถ้านอกใจกันถือว่า ผิดศีลข้อ ๓ แต่ถ้าไม่นอกใจ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ผิดศีล

    ถ้าให้ดีที่สุด ก็คือ ไปแต่งกันให้หมดเรื่องหมดราว ให้มันถูกเรื่องถูกราว ตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ไปแต่งงานหรือจดทะเบียนหรือไปอะไรก็แล้วแต่ ให้ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้รับเห็น

 

 

 

 

จากหนังสือ ไขข้อข้องใจ