พิธีสักการะ "องค์หลวงพ่อหยก" ณ ธุดงคสถานชลบุรี

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

พิธีสักการะ "องค์หลวงพ่อหยก"
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ ธุดงคสถานชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี