พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา
พิธีประดิษฐานแก้วบรมจักรพรรดิรัตนเศรษฐี  ณ แกนกลางจักรแก้ว
เพื่อสถาปนา "วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา"
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011599858601888 Mins