ถ้อยคำ ๙๓ นำใจใส

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ ๙๓  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

 

ถ้อยคำ ๙๓  นำใจใส

 

   กายหยุด ใจหยุด ใจหยุด กายผุด
  
   จะพบ "มหัศจรรย์แห่งหยุด" เมื่อใจหลุดเข้าสู่กลาง
 
  "ธรรมกาย" ไม่มีขาย
   
    ใครอยากได้ต้อง "หยุด" เอง

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ