ถ้อยคำ ๑๒๔ นำใจใส

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ ๑๒๔ นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ถ้อยคำ ๑๒๔ นำใจใส


         ให้ใจเกาะ ใจเกี่ยว ใจเหนี่ยว ศูนย์กลางกายไว้เสมอ
   ถ้ารักอนาคต ใจต้องจรดศูนย์กลางกาย
   
  ศูนย์กลางกาย เหมือนประตู (รูกญแจ)
  ใจเหมือน กุญแจ
  หยุดนี่ง เหมือนการไข

       ถูกหลอกเป็นนิจ ถ้าใจไม่ติดศูนย์กลางกาย

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ