เพลง สวดมนต์วันธรรมชัย

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2560

 

 

เพลง สวดมนต์วันธรรมชัย , วันธรรมชัย , เพลง

เพลง : สวดมนต์วันธรรมชัย
คำร้อง : Singing For Change The World
ขับร้อง : เง็กหงส์
ทำนอง : จากเพลง อสงไขย ของ หญิง ธิติกานต์
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ตะวันส่องฟ้า แสงทองเรืองรองส่องใจ
วันของธรรมชัย ใครคนหนึ่งคนนั้น
กลั่นความคิดถึง กลางดวงบุญสะอาด
คิดถึงวันประกาศชัยแห่งธรรมยิ่งใหญ่
ดุจดวงตะวันผู้นำแสงธรรมส่องใจ
ธรรมขององค์จอมไตร เพื่อโลกได้ชื่นบาน
บทสวดมนต์พระธรรมจักรรวมใจ
เสียงธรรมกลั่นใจของเธอ
น้อมใจเข้ากลางไปพบเจอ
สวดมนต์น้อมถวายบูชา
หากเราคิดถึง มารวมดวงใจสะอาด
ตามติดไปไม่คลาด นำพาพบเจอ
ให้ธรรมบทนี้ น้อมนำแทนใจเสมอ
มนต์เสียงธรรมนะเออ โลกวันนี้ชื่นบาน


บทสวดมนต์พระธรรมจักรรวมใจ
เสียงธรรมกลั่นใจของเธอ
น้อมใจเข้ากลางไปพบเจอ
สวดมนต์น้อมถวายบูชา
น้อมใจเข้ากลาง
ไปพบเจอกราบกรานน้อมถวายบูชา