สวดมนต์ธัมจักกัปวัตตนสูตรเเละเดินเวียนประทักษิณ  วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2560

สวดมนต์ธัมจักกัปวัตตนสูตรเเละเดินเวียนประทักษิณ 
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0015185634295146 Mins