ประธานชมรมพุทธฯ บวช

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2560

ประธานชมรมพุทธฯ บวช
            บุญใดทำให้ผมได้บวชพระธรรมทายาทและได้เป็นประธานชมรมพุทธฯ บุญนี้จะส่งผลอย่างไรครับ

 

คุณครูไม่ ใหญ่
            ตัวลูกได้บวชพระธรรมทายาทและเป็นประธานชมรมพุทธฯ เพราะมีบุญบวช และมีบุญในการเป็นผู้นำชวนคนสร้างบุญในอดีตมาส่งผล บุญนี้มีอานิสงส์โดยย่อ คือ บุญบวชก็จะปิดอบาย และมีสายบุญที่จะได้บวชอีกในภพเบื้องหน้า อีกทั้งจะได้เป็นผู้นำคนทำความดีอีก รวมทั้งมีพวกพ้องบริวารมากมาย

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙